นางสาวภัศธรินทร์ สงวนแก้ว
ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์
สารคดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
"ทศพิธราชธรรม คุณธรรมชีวิต" 
คณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ
และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการจัดการศึกษาเอกชน
และเป็นปีมหามงคลที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
 
 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเหรียญทอง ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559
(ONE SCHOOL ONE INNOVATION : OSOI)  ในผลงาน Gen A : ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
วันนี้ 5 พย. 59 โรงเรียนมีกิจกรรมลูกรักของเรา(รับสมุดพก) นะคะ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ เช้า 8.00-12.00 ระดับ ป.1-ม.3 และ IP ส่วนช่วงบ่ายคือ 12.30-16.00 น. (อ.1-อ.3) ค่ะ กิจกรรมคือลงทะเบียนที่ใต้ตึก 30 ปีอาคารเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับฟังบรรยายจากท่านประธานอำนวยการ และสรุปผลการจัดการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 จากนั้นค่อยพบครูประจำชั้น
*** คำถามที่พบบ่อยคือ จำเป็นต้องนำบุตรหลานมาด้วยมั๊ย ไม่จำเป็นนะคะ และหากเด็กมาด้วยต้องใส่ชุดนักเรียนมาด้วยรึเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องใส่มาค่ะ
*** ที่จอดรถวันนี้จอดที่สนามได้บางส่วนเพราะสนามยังไม่แห้งสนิทค่ะ หากสะดวกให้จอดที่บริเวณที่จอดรถเอกชนข้างโรงเรียนที่มีตลาดนัด(เสียค่าบริการ) ค่ะ
*** ถ้าไม่สามารถมารับวันนี้จะมารับได้อีกเมื่อไหร่ สามารถมาติดต่อรับได้ที่คุณครูประจำชั้นในวันจันทร์นะคะ แต่จริง ๆ อยากให้มาค่ะจะได้รับฟังสรุปจากท่านประธานและพูดคุยกับครูประจำชั้นด้วยค่ะ
 http://th-th.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ENTER