WEB MAIL | CONTACT US
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559
ใครเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนไผทอุดมศึกษารบกวนกรอกแบบสอบถามด้วยนะคะเพื่อนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมุลโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเราเปิดมาครบ 45 ปีแล้วจึงอยากสำรวจว่าศิษย์เก่าเราตอนนี้เป็นอะไรบ้างทำอะไรกันบ้าง ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลไม่นำมาเปิดเผยนะคะ กรุณากดแชร์ให้ศิษย์เก่าไผททุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ลงทะเบียนด่วนที่นี่
ไผทอุดมศึกษา Open House
“พัฒนาลูกสู่ศตวรรษใหม่”
พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ติดต่อ/ลงทะเบียน : 02-521-1457-8
02-973-3530

Open house ลงทะเบียนด่วนที่นี่
 
 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ระเบียบการรับสมัคร 2561
- อนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรภาคปกติ / หลักสูตร Intensive Language Program ปีการศึกษา 2561
- ประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคปกติ / หลักสูตร Intensive Language Program ปีการศึกษา 2561
- ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรความสามารถพิเศษ )Gifted & Talented)
- หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ International Program ปีการศึกษา 2561
- นักเรียนเสริมระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2561
 

เมนู

 
ผลงานนักเรียน
ชิ้นงาน ค่านิยมไทย 12 ประการ
ของ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภู่ทอง
ชั้น ป.5/1
มาชื่นชมผลงานของเด็ก ๆ กันนะคะ

 
 
 
ดูข้อมูลนักเรียน และผลการเรียน
ภาคปกติ | ภาค IP