WEB MAIL | CONTACT US
ผลสอบวัดแวดความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2557
(pdf 8M)
 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
Open house วันที่ 17 มกราคม 2557 ลงทะเบียนด่วนที่นี่
 
 

เมนู

แจ้งกำหนดการต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2557

เช่น
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
การลาออก
การมอบตัว
การจัดจาหน่ายอุปกรณ์การศึกษา
อัตราค่าบริการและการบริการรถรับ-ส่ง
การเปิดภาคเรียน
รับสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
 
ดูข้อมูลนักเรียน และผลการเรียน
ภาคปกติ | ภาค IP


 
 1  แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สังคมฐานความรู้ พ.ศ. 2555-2558  15-01-2014
 2  Patai Udom Suksa School  15-01-2014
 3  ประกาศจากทางโรงเรียนไผทฯ  13-01-2014
 4  "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2555  31-07-2013
 5  ไผทสร้างจิตสำนึก รักษ์ภาษา และวัฒนธรรมไทย เพื่อพร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน  31-07-2013
 6  ติวเข้มกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  22-05-2013
 7  ผังห้องเรียนต่าง ๆ ปีการศึกษา 2556 ค่ะ  17-05-2013
 8  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามตามกฎจราจรในการรับ-ส่งนักเรียน  17-05-2013
 9  รายชื่อนักเรียน ระดับ อ.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556  10-05-2013
 10  ผลการสอบวัดแวว‏ เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2556  13-03-2013
 11  โครงการไผทฯ ร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย ขอบคุณจากใจไผทฯสู่ตำรวจจร  27-02-2013
 12  นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก รับเกียรติบัตร "ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน" ครั้งท  27-02-2013
 13  มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้บ้านพักคนชราบางเขน  27-02-2013
 14  กิจกรรม "ไผทอุดมศึกษาถวายความจงรักภักดีมอบหนังสือแด่น้องผู้ขาดแคลน  15-02-2013
 15  กิจกรรมเรียนดีเพื่อพ่อ "ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย" พิธีถวายราชสดุดี  15-02-2013
 16  ไผทฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555  11-02-2013
 17  ไผทฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา  11-02-2013
 18  ร่วมร้องเพลง "หน้าที่เด็ก" ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2  11-02-2013
 19  พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดี เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" พุทธศักราช  11-02-2013
 20  ด.ญ.ซินดี้ ตรัน-เชา ลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  11-02-2013
 21  นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมกิจกรรม “รักษ์พลังงาน ให้ก้องโลก”  29-01-2013
 22  ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  29-01-2013
 23  ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ (แบบปรนัย)ประเภททีม  29-01-2013
 24  Open house ครั้งที่ 2  26-12-2012
 25  "นำหนังสือดีสู่เด็กไทย"ของมูลนิธิเอสซีจี  26-12-2012
 26  "ไผทอุดมศึกษาถวายความจงรักภักดีมอบหนังสือแด่น้องผู้ขาดแคลน............  26-12-2012
 27  ภาษาอังกฤษ เซ็นเตอร์วัน  17-12-2012
 28  ภาษาอังกฤษ Pama  17-12-2012
 29  วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ  17-12-2012
 30  สังคมมูลนิธิร่มฉัตร  17-12-2012
 31  แข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์  17-12-2012
 32  ด.ญ.ศริยา กึ่งตระการ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ปี 2555  17-12-2012
 33  การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13  14-12-2012
 34  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ  14-12-2012
 35  ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ (ด.ช.ณัฐภัทร เกื้อโกมลเดช IP 9)  14-12-2012
 36  จัดทัศนศึกษา Patai's Education for ASEAN in Singapore  06-11-2012
 37  รับรางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี2555  28-09-2012
 38  รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  28-09-2012
 39  รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  28-09-2012
 40  รางวัลแข่งขันภาษาอังกฤษ Pama Thailand ครั้งที่ 13/2555  28-09-2012
 41  รับรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์ Pama Thailand ครั้งที่ 13/2555  28-09-2012
 42  ครูไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตร และรางวัล "ครูสอนดี"  21-09-2012
 43  ได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  21-09-2012
 44  ไผทอุดมศึกษานำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  18-09-2012
 45  ไผทอุดมศึกษาร้อยรวมใจ ASEAN+3 ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ปีมหามงคล ๘๐ พรรษา  06-08-2012
 46  นักกีฬาว่ายน้ำที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ  04-08-2012
 47  นักเรียนเก่งรับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์  04-08-2012
 48  นักเรียนเก่งรับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  04-08-2012
 49  รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  04-08-2012
 50  รับรางวัลเหรียญทองInternational Mathematics Contest (IMC)  04-08-2012
   
   
 
Copyright ? 2004 http://www.patai.th.edu All rights reserved.

ตั้งอยู่เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2521-1457-8 FAX. 0-2551-2233
http://www.patai.th.edu E-Mail : patai1@patai.th.edu
แผนที่โรงเรียน