มารู้จัก....กับพวกเราก่อนครับ

ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว..ก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่ามันสำคัญกับชีวิตประจำวันขนาดไหน
แต่จะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาตินั้นถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความสำคัญอย่างไร
เพราะเหตุผลนี้เองพวกผมจึงคิดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ขึ้นมา
ซึ่งเว็บนี้ได้รวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษามากมายเลยครับ

ความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
สาเหตุสำคัญของการสูญเสียธรรมชาติ
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ความสำคัญของดิน
กำเนิดของดิน
ส่วนประกอบของดิน
เนื้อดิน
โครงสร้างของดิน
ชั้นของดิน
การพังทลายของดิน
น้ำกับมนุษย์
ทรัพยากรน้ำ
ประเภทของน้ำ
ปัญหาทรัพยากรน้ำ
วิธีการอนุรักษ์น้ำ
ประโยชน์ของป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้
สถานการณ์ป่าไม้ไทย
การอนุรักษ์ป่าไม้
ความหมายของแร่ธาตุ
ประเภทของทรัพยากรแร่ธาตุ
ประโยชน์ของทรัพยากรแร่
แหล่งแร่ในประเทศไทย
การอนุรักษ์แร่ในประเทศไทย
ความหมายของสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ทรัพยากรอากาศ
โฉมหน้าของพวกผมครับ
ผมชื่อ  ด.ช.จิรวัฒน์  วัฒนสิน ป.6/11
หน้าที่  Webmaster + ค้นหาข้อมูล
ผมชื่อ  ด.ช.สุภัทร์  คุ้มได้อยู่ ป.6/5
หน้าที่  ประสานงาน + ค้นหาข้อมูล
ผมชื่อ  ด.ช. กฤติพงษ์  สัตยเศารยะ  ป.5/4
หน้าที่  ค้นหาข้อมูล
ขอขอบพระคุณ

อ.กาญจนา  กาญจนกุล
อ.ประพจน์  วงษ์ปาน


I Home I รู้จักกับพวกเรา I ทรัพยากรธรรมชาติ I ดิน I น้ำI ป่าไม้ I แร่ธาตุ I อากาศสิ่งแวดล้อม I ทรัพยากรท่องเที่ยว I ทรัพยากรมนุษย์ I
ผู้จัดทำ: ด.ช.จิรวัฒน์  วัฒนสิน , ด.ช.สุภัทร์  คุ้มได้อยู่ , ด.ช. กฤติพงษ์  สัตยเศารยะ
                                                                                         ตั้งอยู่เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
                                                                                         โทร. 0-2521-1457-8 FAX. 551-2233
                                                                                         http://www.patai.th.edu E-Mail : patai1@patai.th.edu