ดำรงศักดิ์...คือ
 
 
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2546
ชื่อ นามสกุล: เด็กชายดำรงศักดิ์ อนันต์เจริญกิจ
รหัสประจำตัวนักเรียน: 16954
ชั้นเรียนปัจจุบัน: มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องเรียนปัจจุบัน: 1  
ลำดับที่ในห้องเรียน: 14  
วันเกิด: 17 กันยายน 2531
ที่อยู่: 139/10 หมู่ 7 พหลโยธิน เชียงรากน้อย 13160  
โทร : 035-361194  
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานการประดิษฐ์
เครื่องบินร่อนระยะไกล