แบบทดสอบชุดที่ 1 : รู้รอบตอบได้

ข้อใดเป็นข้อที่ตอบถูกต้องที่สุด

DSCF0013.JPGDSCF0009.JPGสุนทรภู่.jpg